Over ons

Wij zijn de Familie van Weersch, ons gezin bestaat uit Henk en Marianne en de dochters Edith en Brenda. Wij wonen in Meerssen een dorp in het puntje van Zuid-Limburg.

Zo’n 55 jaar geleden kochten mijn opa en oma hun eerste Fox Terriër
“Penda of the Pickwick Club” van Mevr. B. van der Hoeven.
Zij fokten onder de kennelnaam “van de Wijngaartsberg”. Enkele jaren later kwamen alle honden van de bekende Belgisch Familie LeJeune naar Meerssen, nadat Dhr. LeJeune bij een tragisch ongeluk om het leven kwam. Vanaf die tijd waren mijn opa en oma vaak te zien op shows.
In 1979 registreerde mijn ouders hun kennelnaam Warnell’s.
Hun eerste Fox Terriër was Bella van de Wijngaartsberg.
Mijn ouders hebben ook nog Lakeland en Airedale Terriërs gehad en geshowd met veel succes maar zijn hiermee opgehouden. In huis hebben wij nog altijd een Airedale en 2 foxen rondlopen.
Vanaf 2005 mag ik ook onder de kennelnaam Warnell’s fokken.
Mijn eerste hond was een Lakeland Terriër, genaamd Scartop Melody. Wij hadden haar gekregen van goede Deense vrienden en zo werd zij mijn eerste hond. Ik was toen nog te klein om te begrijpen wat dit echt voorstelde en welke verantwoording dit met zich mee bracht. In mijn jeugdjaren kregen mijn zusje en ik allebei een Airedale Terriër, daarna volgde voor mij ook nog een paar Fox Terriërs.
Maar het show en fokvirus sloeg eigenlijk pas echt toe, 2 jaar nadat mijn vader Wereldkampioen was geworden met Warnell’s Mister Trebus en het besluit had genomen te stoppen met fokken omdat zij het hondenpension van mijn opa en oma hadden overgenomen. Al zijn gefokte honden die wij nog hadden waren verkocht naar het buitenland, dus na mijn beslissing om toch in Fox Terriërs te gaan, ging mijn vader samen met mij op zoek naar een nieuwe Fox Terriër. Het werden Yole v.d. Bismarckquelle en Daydream van Foliny Home.
Met deze honden heb ik veel gewonnen op shows en het zijn voortreffelijke moeders geweest voor mijn eerste zelfgefokte puppen.Natuurlijk bleef het niet bij deze 2 honden, meer over onze honden kunnen jullie lezen bij “onze honden”.Mijn vader en ik showen in binnen en buitenland met veel succes onze honden.
Wij fokken af en toe een nestje Fox Terriërs. Fokken is voor ons een serieuze zaak want vermeerderen kan iedereen.

Veel kijkplezier,

Edith

 

About Us

We are the Family Van Weersch, our family consist of Henk, Marianne and daughters Edith and Brenda. We live in a small village in the very south of the Netherlands.
About 55 years ago my grandparents bought their first Fox Terrier 'Penda van de Pickwick Club' at
Mrs B. van der Hoeven place.
They bred under the kennelname 'van de Wijngaartsberg'.
A few years later, all the dogs from the famous Belgium Lejeune Family came to Meerssen, after Mr. Lejeune was killed in a tragic accident.
From that time on my grandparents often go to the dogshows.
In 1979 my parents registered their kennel name Warnell's.
Their first Fox Terrier was Bella van de Wijngaartsberg.
My parents also have had Lakeland and Airedale Terriers and showed en bred them with great success but at this time we only show and breed with the Wires.
In house we still have an Airedale running around and a Wire.
In 2005 I registered my name on the Warnell's prefix and from that time on I am allowed to breed under that kennelname.
My first dog was a Lakeland Terrier called Scartop Melody. I got her as a present from good Danish friends and so she became my first dog. At that time I was too young to understand what this really suggested and what responsibility it entailed. In my childhood my sister and I both got an Airedale Terrier, they were followed by a couple of Wires for me.
I always liked the dogs, but it was 2 years after my dad won the title World Champion with Warnell's Mister Trebus that I decided I wanted to go into dogs. But at the time Trebus became World Champion my parents decided to stop breeding and going to dogshows because they started with the boarding kennels.
So at that time all our dogs we have were sold abroad. After I decided I really wanted to go on with the Wires, my dad started to search for a good Wire. My first 2 Wires were Yole v.d. Bismarckquelle and
Daydream van Foliny Home. With these dogs we have won a lot at dogshows and they both were excellent mums for my first homebred litters.
Of course the story doesn't end with these 2 dogs, more about our dogs you can read under 'our dogs'.
We are showing our dogs in a lot of countries with great success. Sometimes we breed a litter. Breeding for us is a serious matter because everyone can multiply

Enjoy Watching.
Edith